Profile Flair Legend

Odznaczenia Pruskie

Order Orła Czarnego

Najwyższe odznaczenie Królestwa Prus, a prócz tego order domowy panującej pruskiej i cesarsko-niemieckiej dynastii Hohenzollernów.

Pour le Mérite

Najwyższy pruski order wojskowy, oraz wysokie odznaczenie cywilne.

Order Wilhelma

Odznaczenie pruskie upamiętniające cesarza i króla Wilhelma I. Dewiza orderu brzmi: "Działaj pamiętając cesarza Wilhelma Wielkiego".

Order Zasługi Korony Pruskiej

Order nadawany przez króla Prus za zasługi cywilne i wojskowe dla korony pruskiej.

Order Orła Czerwonego – Krzyż Wielki

Cywilne odznaczenie niemieckie, ustanowione przez margrabiego Jerzego Wilhelma von Bayreuth w 1705, a w 1792 przejęte przez Królestwo Prus, drugie w kolejności starszeństwa spośród pruskich orderów. Nadawany jest za szczególne zasługi dla Królestwa Pruskiego i panującej dynastii.

Order Orła Czerwonego – Wielki Oficer

Cywilne odznaczenie niemieckie, drugie w kolejności starszeństwa spośród pruskich orderów. Nadawany jest za szczególne zasługi dla Królestwa Pruskiego i panującej dynastii. Order dzieli sie na 5 klas.

Order Orła Czerwonego – Komandor

Cywilne odznaczenie niemieckie, drugie w kolejności starszeństwa spośród pruskich orderów. Nadawany jest za szczególne zasługi dla Królestwa Pruskiego i panującej dynastii. Order dzieli sie na 5 klas.

Order Orła Czerwonego – Oficer

Cywilne odznaczenie niemieckie, drugie w kolejności starszeństwa spośród pruskich orderów. Nadawany jest za szczególne zasługi dla Królestwa Pruskiego i panującej dynastii. Order dzieli sie na 5 klas.

Order Orła Czerwonego – Kawaler

Cywilne odznaczenie niemieckie, drugie w kolejności starszeństwa spośród pruskich orderów. Nadawany jest za szczególne zasługi dla Królestwa Pruskiego i panującej dynastii. Order dzieli sie na 5 klas.

Order Orła Czerwonego z Mieczami na Wojennej Wstędze

Wojskowe odznaczenie niemieckie. Order ten nadawany jest za szczególne zasługi wojskowe dla Królestwa Pruskiego i panującej dynastii.

Order Królewski Korony - Krzyż Wielki

Wysoki order cywilny Królestwa Prus, nadawany za zasługi dla królestwa i dla korony. Order dzieli się na 5 klas.

Order Królewski Korony - Krzyż Komandorski z gwiazdą

Wysoki order cywilny Królestwa Prus, nadawany za zasługi dla królestwa i dla korony. Order dzieli się na 5 klas.

Order Królewski Korony - Krzyż Komandorski

Wysoki order cywilny Królestwa Prus, nadawany za zasługi dla królestwa i dla korony. Order dzieli się na 5 klas.

Order Królewski Korony - Krzyż Oficerski

Wysoki order cywilny Królestwa Prus, nadawany za zasługi dla królestwa i dla korony. Order dzieli się na 5 klas.

Order Królewski Korony - Krzyż Kawalerski

Wysoki order cywilny Królestwa Prus, nadawany za zasługi dla królestwa i dla korony. Order dzieli się na 5 klas.

Order Królewski Korony z Mieczami na Wojennej Wstędze

Wysoki order wojskowy Królestwa Prus, nadawany za zasługi dla królestwa i dla korony.

Odznaczenia Bawarskie

Order Świętego Huberta

Najstarsze i najwyższe odznaczenie Królestwa Bawarskiego przyznawane przez władców Bawarii, za wyjątkowe zasługii.

Order Świętego Jerzego

Order nadawany za zasługi położone dla Królestwa Bawarii i osoby króla Bawarii.

Order Wojskowy Maksymiliana Józefa

Order nadawany jest oficerom armii bawarskiej oraz innym wojskowym za wybitne dowodzenie oraz męstwo na polu bitwy.

Order Zasługi Korony Bawarskiej

Order nadawany jest jako wyróżnienie za zasługi położone dla Królestwa Bawarii w dziedzinie gospodarki, kultury lub obronności.

Order Zasługi Świętego Michała

Order nadawany jest za zasługi położone w obronie wiary katolickiej poprzez modlitwę i sakramenty oraz wsparcie finansowe.

Order Maksymiliana za Naukę i Sztukę

Order przyznawany jest za zasługi w dziedzinie nauki i sztuki oraz wspieranie kultury narodowej.

Order Królewski Ludwika

Order nadawany jest za wieloletnią, nienaganną, wierną służbę oraz zasługi dla Królestwa Bawarii i wspieranie osoby monarchy.

Order Świętej Elżbiety

Order Świętej Elżbiety jest orderem kobiecym. Każdorazowo Wielką Mistrzynią Orderu jest Królowa Bawarii, która ma prawo nadawać zasłużonym kobietom.

Order Teresy

Order kobiecy nadawany kobietom za zasługi. Damy Orderu Teresy nie muszą obywatelkami Królestwa Bawarii.

Order Lwa Palatyńskiego

Order nadawany jest osobom zasłużonym dla rozwoju Palatynatu Reńskiego.

Odznaczenia Saskie

Order Korony Rucianej

Najwyższe odznaczenie państwowe Królestwa Saksonii. Prócz tego jest to order dynastyczny Wettynów.

Order Wojskowy Świętego Henryka

Najwyższe i najstarsze odznaczenie wojskowe Królestwa Saksonii.

Order Zasługi Cywilnej

Order nadawany za zasługi cywilne dla Królestwa Saksonii, nadawanym zarówno poddanym saskim jak i cudzoziemskim.

Order Alberta

Order Królestwa Saksonii, ustanowiony w 31 grudnia 1850 przez króla Fryderyka Augusta II na cześć księcia Albrechta Odważnego, założyciela linii albertyńskiej dynastii Wettynów. Nadawany za cywilne cnoty obywatelskie oraz zasługi w dziedzinie nauki i sztuki, później również za zasługi wojskowe.

Order Sidonii

Order kobiecy Królestwo Saksonii, ustanowiony w 1871 przez króla Jana I na cześć matki linii albertyńskiej – księżnej saskiej Sydonii z Podiebradów. Nadawany członkiniom rodziny królewskiej oraz za zasługi charytatywne i wybitną działalność pielęgniarską w czasie wojennym.

Order Sokoła Białego

Order nadawany będzie za wybitne zasługi dla Wielkiego Księstwa Saksonii-Weimar-Eisenach.

Order Ernestyński

Order dynastyczny i odznaczenie za zasługi nadawany przez książąt ze starszej linii Wettynów panującej w trzech księstwach Saksonia-Altenburg, Saksonia-Coburg-Gotha i Saksonia-Meiningen.

Medal Togolandu

Odznaczenia Wirtemberskie

Krzyż Wielki Orderu Korony Wirtemberskiej

Krzyż Wielki Orderu Korony Wirtemberskiej (dla władców)

Krzyż Wielki Orderu Korony Wirtemberskiej

Najwyższe odznaczenie Królestwa Wirtembergii, nadawane za szczególnie chwalebną służbę. Odznaczana się nim również obcokrajowców. Order posiada cztery klasy.

Komandor z Gwiazdą Orderu Korony Wirtemberskiej

Najwyższe odznaczenie Królestwa Wirtembergii, nadawane za szczególnie chwalebną służbę. Odznaczana się nim również obcokrajowców. Order posiada cztery klasy.

Komandor Orderu Korony Wirtemberskiej

Najwyższe odznaczenie Królestwa Wirtembergii, nadawane za szczególnie chwalebną służbę. Odznaczana się nim również obcokrajowców. Order posiada cztery klasy.

Krzyż Honorowy Orderu Korony Wirtemberskiej

Najwyższe odznaczenie Królestwa Wirtembergii, nadawane za szczególnie chwalebną służbę. Odznaczana się nim również obcokrajowców. Order posiada cztery klasy.

Order Olgi

Order kobiecy Królestwa Wirtembergii, ustanowiony w 1871 przez króla Karola I na cześć jego żony Olgi Romanowej. Przyznawany jest za wybitne zasługi w dziedzinie wolontariatu.

Odznaczenia Badeńskie

Order Domowy Wierności

Najwyższe i najstarsze badeńskie odznaczenie ustanowione 17 czerwca 1715 roku przez Karola III Wilhelma margrabiego Badenii-Durlach.

Order Lwa Zeryngeńskiego

Badeńskie odznaczenie ustanowione przez Karola Ludwika wielkiego księcia Badenii 26 grudnia 1812 roku dla uczczenia rodu Zähringen, którego boczną linią była dynastia badeńska.

Order Zasługi Wojskowej Karola Fryderyka

Badeńskie odznaczenie ustanowione przez Karola Fryderyka elektora Badenii 4 kwietnia 1807 roku. Order wręczany jest oficerom za szczególne zasługi na polu bitwy, jak również za 25 i 40 lat służby.

Order Bertholda I

Badeński order ustanowiony 29 kwietnia 1877 przez wielkiego księcia Fryderyka I Badeńskiego. Order może być przyznawany wszystkim osobom za wierną służbę, a także na znak szczególnego uznania i życzliwości.